psalm103

 

Het gebedskleed staat symbool voor de 'raadsman','priester'.

De staf symboliseert Zijn heerschappij, Zijn koningschap.

De granaatappel was in het oude Israel het teken van 'Heiligheid". De priester

had onder aan zijn kleed een rand waarin granaatappels waren geweven.

De linkerhand doet denken aan een vader die zijn kind wil leiden, een uitnodiging om Hem te volgen.

Rechts onderin is de doornenkroon zichtbaar, het teken van Zijn geweldige plaatsvervangend lijden.

Het' teken van de sterke God, die durfde 'zwak' te worden.

Aan de vier punten van een gebedsmantel zijn vier lange kwasten geweven. Dit betekent: "gedenk watGod voor je gedaan heeft." Op het schilderij zijn die lange kwasten in het midden zichtbaar en drukken de woorden uit: "...en vergeet niet een van zijn weldaden". (Psalm 103: 2)

 

Voor meer info en aanbieding: klik hier

Voor meer info en aanbieding: klik hier