psalm121

  TOELICHTING:

Op het schilderij staat een poort centraal. Een poort met een ingang en een uitgang, die symbool staat voor de ingang en de uitgang van onze ziel, het begin en het einde van ons bestaan. Dichterbij kan niet! Daar is onze hulp te vinden: onze Poortbewaker. En, Hij sluimert noch slaapt.

De ingang en uitgang is verduidelijkt door voetstappen, ferme stappen die niet wankelen, omdat de bewaker ons staande houdt.

Op de deuren van de poort staan twee letters: rechts de Aleph, links de Taw. De Hebreeuwse variant (van rechts naar links gelezen) van Alfa en Omega. Deze twee letters onderstrepen dat Hij, de Eeuwige, het begin en het einde is.

Links op het doek, een sleutel. Want wat moet een poortbewaker zonder sleutel?! Hij heeft de sleutel tot ons hart. Hij kan komen bij het diepst van onze ziel, daar waar niemand anders kan komen. Rechts op het doek (half in beeld) een ander attribuut van de bewaker: licht.

De menorah die licht geeft in de nacht en waarvan de armen de begeerde schaduw werpen als de zon op z’n heetst is. De bergen bovenin zijn niet meer dan een symbool van de tijd.

Nacht, ochtendgloren, dag, avondgloren, nacht... Hij waakt 24 uur per dag, 7 dagen per week,twaalf maanden per jaar, van mijn conceptie tot aan mijn laatste dag.

- Psalm 121 - 

gemengde techniek/acryl op doek

( 1.20 m. - 1.00 m.)

verkocht

"Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen,

hij zal niet sluimeren, je wachter.

Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

De HEER is je wachter,

overdag kan de zon je niet steken,

bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad,

hij waakt over je leven,

de HEER houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid."

TOELICHTING: zie hiernaast

de HEER is de schaduw

 

aan je rechterhand:

Voor meer info en aanbieding: klik hier

Voor meer info en aanbieding: klik hier