psalm27

'

 

 

Toelichting:

De man in gebedsmantel is gevlucht in God's tempel; hij bevindt zich in het binnenste van God's tent en rust daar uit. Hij wordt verlicht door de kandelaar, de menorah, en wordt versterkt door God's woord, de boekrol. Op de boekrol staat in het Hebreeuws het eerste gedeelte van Psalm 27 geschreven. De menorah heeft z'n oorsprong in de boekrol en vormt met Hebreeuwse letters het woord Yesha, dat betekent: mijn heil. Ook de naam van Jezus, Yeshua, is afkomstig van dit woord.

'De Heer is mijn Licht en mijn Heil'

- Psalm  27-

 olie op doek (120-100 cm.)

Verkocht

(ook verkrijgbaar als REPRODUCTIE op CANVAS of als KUNSTPOSTER; voor info KLIK HIER)

De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijn levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten - mijn tegenstanders en mijn vijanden - zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.

Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want Hij bergt mij in Zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent.

 

 

Voor meer info en aanbieding: klik hier

Voor meer info en aanbieding: klik hier