psalm40

'

 

 

TOELICHTING:

Een vrouw, bezig met het hoofd boven water te houden, klampt zich vast aan een ladder. De ladder bestaat uit druivenranken, geworteld in de diepte van het moeras. Door de tijd zijn de

kwetsbare loten uitgegroeid tot dikke ranken, die in elkaar verstrengeld hun weg zoeken naar het licht. Eenmaal in het licht zullen de druiventrossen rijpen.

De ladder is het symbool van geloofs vertrouwen, dat wortelt en groeit in de donkere momenten van ons leven. Er wordt een beroep gedaan op 'geloof' in tijden dat onze realiteit bitter is. De vrouw die zich vastgrijpt aan één van de sporten ziet niet hoe de trap naar boven verder gaat. Geen idee heeft ze, waar de volgende sport is, of hoe lang de ladder is; hoelang het zal duren voor dat de dreiging voorbij is. Ze moet erop vertrouwen dat de ladder verder gaat, dat er een volgende sport is.

De vrouw grijpt met haar rechterhand stevig het stuk ladder vast dat ze wel kan zien en haar linkerhand is opgeheven naar God, alsof ze Hem om hulp roept.

Maar die hand is ook geheven in lofprijzing. Roepen, zingen en prijzen in de nacht van je ziel...

De vrouw is 'overkleed' met een gebedsmantel. Symbool van Gods ontferming, die als een deken over ons heen ligt. Maar ook staat deze mantel symbool voor aanhoudend gebed. De purperen strepen in de mantel roepen de gelovige op te herinneren. Herinner je, in deze ellende, wie God is, hoe Zijn karakter is. Herinner je de grote daden des Heren. En daar hebben we het woord van God voor nodig. Een boek waarin God zich laat kennen: zó ben Ik, dat doe Ik. De gebedsmantel gaat aan beide uiteinden van het schilderij als het ware over in het Woord, dat als een steiger aan beide kanten de vrouw omgeeft.

Aan de linker kant staan een aantal gedeelten uit het oude testament afgebeeld in het Hebreeuws: de roeping van Abraham, de roeping van Mozes. De gedeelten spreken ook over geloofsvertrouwen, en spreken van de machtige daden van God. Aan de rechterkant staat in het Hebreeuws vers 5 van psalm 40: "welzalig de man, die de Here tot zijn vertrouwen heeft gesteld".

Ons geloof, ons vertrouwen is niet gebaseerd op een vaag vermoeden. Ons geloof wortelt in het Woord van God, groeit op en zal vruchtdragen.

'VERTROUWEN'

- Psalm 40 -

gemengde techniek/acryl op doek

(120-100 cm.)

 VERKOCHT

(Ook verkrijgbaar als REPRODUCTIE op CANVAS of als KUNSTPOSTER; voor info KLIK HIER)

-0-

Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe,

hij heeft mijn roep om hulp gehoord.

Hij trok mij uit de kuil van het graf,

uit de modder, uit het slijk.

Hij zette mij neer op een rots,

een vaste grond voor mijn voeten.

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,

een lofzang voor onze God.

Mogen velen het zien vol ontzag

en vertrouwen op de HEER.

Veel wonderen hebt u verricht,

veel goeds voor ons besloten,

HEER, mijn God.

Niemand is te vergelijken met u!

Wil ik erover spreken, ervan verhalen,

het is te veel om op te sommen.

Gelukkig de mens

die vertrouwt op de HEER

 

en zich niet keert tot hoogmoedigen,

tot hen die verstrikt zijn in leugens.

Voor meer info en aanbieding: klik hier

Voor meer info en aanbieding: klik hier