psalm84

'

 

 

TOELICHTING:

De figuur op de voorgrond is door een dal van dorheid getrokken. In andere vertalingen staat: een dal van tranen. De tranen zijn uitgedrukt in de mantel van de man, waar druppels vanaf glijden. De man staat op de drempel van Gods huis en kijkt toe hoe zwaluwen een nest bouwen vlakbij het altaar. Dat symboliseert dat God zich ontfermt over het zwakste schepsel. Linksboven is een druivenrank geschilderd, dat symbool staat voor de vrucht die de mens draagt als God hem snoeit in het dal van dorheid.

'OP DE DREMPEL'

Psalm 84

Olie op doek (140-100 cm.)

verkocht

(Ook verkrijgbaar als REPRODUCTIE op CANVAS of als KUNSTPOSTER; voor info KLIK HIER)

-0-

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten.

Zelfs een mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

Toelichting: zie hiernaast

 

Voor meer info en aanbieding: klik hier

Voor meer info en aanbieding: klik hier